Не кажи — не вмію, а кажи — навчусь!

Каталог

Закон України про загальну середню  освіту Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні.
Закон України про позашкільну освіту   Цей Закон  відповідно  до  Конституції України визначає державну  політику  у  сфері  позашкільної  освіти,   її правові, соціально-економічні,  а також організаційні, освітні та виховні засади.
Закон України про професійно-технічну освіту  Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і  розвитку  системи  професійно-технічної освіти, створення  умов  для  професійної самореалізації особистості  та  забезпечення  потреб  суспільства  і  держави у кваліфікованих робітниках.

Закон України про вищу освіту

 Встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи  вищої  освіти,  створює  умови  для самореалізації  особистості,  забезпечення  потреб  суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях.
Дистанційна освіта   Дистанційна освіта доступна можливість одержати освіту за кордоном з мінімальними фінансовими витратами при великому виборі спеціальностей, оскільки більшість ВНЗ Європи та США ввели таку зручну для студентів форму освіти набагато раніше, ніж Україна.
Болонська декларація
 Спільна декларація міністрів освіти Європи “Європейський простір у сфері вищої освіти”
Рейтинг вищих навчальних закладів світу  Можна дізнатись переглянувши звіти минулих років: 2008, 2007, 2006, 2005, 2004. Серед критеріїв у складанні рейтингу – рівень викладання, якість досліджень, міжнародні перспективи. Щороку в рейтингу THE представлені 200 кращих ВНЗ зі всього світу.
Рейтинг вищих навчальних закладів України   Протягом останніх чотирьох років студенти (абітурієнти), наукова і педагогічна спільнота, роботодавці мають можливість ознайомитися з академічним рейтингом вищих навчальних закладів України «Топ 200 Україна».