Не кажи — не вмію, а кажи — навчусь!

ЄВРОПЕЙСЬКА ШКОЛА «АЛЬЯНС» СТВОРЮЄ НОВІ ПАРТНЕРСТВА В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «YANUS» В ЛОНДОНІ

 

У 2013 році програма Європейської Комісії «Молодь в дії» підходить до завершення, та вона матиме продовження у форматі «Erasmus +» з 2014 року. Делегація з України – представники Європейської школи «Альянс» з м.Ужгорода були запрошені взяти участь у Міжнародній конференції, присвяченій представленню результатів програми «Молодь в дії» за період 2007 – 2013 та оцінити вплив результатів програми «Молодь в дії» на наступний період. Конференція була націлена на створення потужної партнерської мережі молодіжних організацій для успішної реалізації програми «Erasmus +» із залученням експертів та представників молоді з 36 європейських країн. Конференція успішно проведена в м.Лондоні, у приміщенні «Mary Ward House» де 8 серпня 2013 року презентований потужний та багатогранний досвід молоді 36 країн та представлені результати роботи, історії зміни життя багатьох молодих людей протягом попередніх років та напрацьовані проекти на найближчі кілька років.

 


In 2013, the European Commission program “Youth in Action” is coming to the end of its cycle, and it will be replaced by Program «Erasmus +» from 2014. The Youth group from Ukraine, representatives of European School “Alliance” from Uzhgorod, had been invited to take part in the JANUS International Conference to present the results of the program “Youth in Action” for the period 2007 – 2013 and to assess the impact of the results of the program “Youth in Action” on the next period. The conference was aimed on creating a strong International Partners Network of youth organizations to successfully implement the future program «Erasmus +« with cooperation of experts and youth representatives from 36 European countries. Conference successfully held in London, at the «Mary Ward House” Conference Hall where on the 8th of August 2013 a powerful and wide experience of young people from 36 countries had been presented, the findings of the history and change the lives of many young people over the past years and worked out projects for the next few years.

 

З м.Ужгорода у конференції взяли участь керівник Міжнародної Асоціації «МАІРР», Наталія Пилипенко, та активні представники Європейської школи «Альянс», а саме:
• Наталія Носа, учениця 11-а класу гімназії м.Ужгород, виконавчий менеджер Європейської школи «Альянс»,
• Андрій Потолап, студент 3-го курсу Ужгородського Торгово-Економічного коледжу
• Владислав Мокрицький, студент 3-го курсу Ужгородського Торгово-Економічного коледжу
• Аліна Носа, студентка 1-го курсу факультету Міжнародних економічних відносин «Ужгородського національного Університету».

 

Це була одна із найбільш масштабних конференцій за останні роки, присвячена проблемам молоді та молодіжним програмам. У конференції взяли участь більше 150 представників донорських організацій, діяльність яких спрямована на підтримку молоді, представників молодіжних організацій та представників молоді.

 

Закарпатська делегація представила досвід роботи Європейської школи «Альянс», досвід роботи в наступних проектах програмах Європейської Комісії, а саме:
• проект “Іnclusion for partners”, травень 2013 року, фінансований програмою «Молодь в Дії». В рамках даного проекту представник Закарпатської області із ЗОШ №20, яка спеціалізується на інклюзивному навчанні, пройшов потужний тренінг курс в Великобританії.
• проект «Бізнес без кордонів 1», фінансований програмою «Молодь в Дії», в рамках якого група молоді з гімназії м.Ужгорода взяла участь у навчальній поїздці до Туреччини у жовтні 2012 року.
• проект «Бізнес без кордонів 2», фінансований програмою «Молодь в Дії», в рамках якого групи молоді з Великобританії та Туреччини відвідають Закарпаття та висококваліфіковані тренери із м.Лондона проведуть навчання для студентів гімназії м.Ужгорода та студентів Європейської школи «Альянс».
• проект «Бізнес без кордонів 3», фінансований програмою «Молодь в Дії», в рамках якого група молоді з м.Ужгорода та Туреччини перебуватимуть тиждень у Великобританії (учні гімназії м.Ужгорода та студенти Європейської школи «Альянс») із навчальним візитом. У м.Лондоні висококваліфіковані тренери проведуть навчання з метою впровадження молодіжних бізнес – проектів, розроблених під час здійснення етапу проектів №1 та етапу №2.
• Проект «Енергетичні ігри», що реалізується за підтримки Програми прикордонного співробітництва ЄІСП «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» 2007 – 2013.
• Проект «Європейська школа обміну досвідом», що реалізується за підтримки Програми прикордонного співробітництва ЄІСП «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» 2007 – 2013, в рамках якої у 2011 році і була створена організація Європейська школа «Альянс».

 

Таким чином, за короткий час функціонування Європейської школи «Альянс» здійснено низку проектів в рамках різних програм, отриманий досвід співпраці із провідними організаціями Європейського Союзу, створені потужні партнерства, які і були представлені під час конференції.

 

Для представників Європейської школи «Альянс» участь у конференції – велика честь та велика подія, а також незабутні враження роботи у мультинаціональних групах та дискусіях щодо майбутньої програми «Erasmus +». Крім того, Закарпатські студенти відчули велику відповідальність щодо майбутнього не тільки своєї країни, але й майбутнього всього міжнародного співтовариства молоді, які не мають кордонів та мають спільні інтереси та спільні проблеми, які потребують негайного вирішення у майбутньому.

 

ПРЕС-РЕЛІЗ У ФОРМАТІ PDF

 

Прес-реліз підготувала прес- група Європейської школи «Альянс».