Не кажи — не вмію, а кажи — навчусь!

Що таке комплекс “ПРОФОРІЄНТАТОР”?

Комплекс “Профорієнтатор-UA” розроблено з метою діагностики професійної спрямованості учнів 8-11 класів, а також випускників шкіл, які ще не мають досвіду роботи. Комплекс поєднує аналіз мотиваційної сфери, особистісних якостей та інтелектуальних здібностей в межах діагностики професійних нахилів. Рекомендації щодо вибору професій надаються в межах кола спеціальностей, що відображають найбільш розповсюдженi профілі підготовки сучасного фахівця з вищою або середньою освітою.

 

Комплекс “Профорієнтатор-UA” орієнтований на роботу з підлітками, що розглядають питання про подальше навчання та вибір майбутньої професії.

 
 


СТРУКТУРА МЕТОДИКИ

 

Комплекс “Профорієнтатор-UA” складається з трьох блоків:

• перший блок, що містить 84 питання, діагностує сферу інтересів;
• другий блок, що містить 73 завдання, спрямований на визначення рівнів розвитку різних здібностей – факторів розумової діяльності;
• третій блок, що містить 50 питань, орієнтований на виявлення особистісних якостей.
 
Перший і третій блоки пред’являються без обмеження часу, а на виконання другого блоку відводиться не більше 44 хвилин (від 40 до 80 сек. на завдання, в залежності від шкали). Можливе тестування українською та російською мовами (методики ПРОФОРІЄНТАТОР-UA (ua) і ПРОФОРІЄНТАТОР-UA (ru) відповідно).

 

НАДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

Кожна шкала тесту має п’ять діагностичних зон, яким відповідають п’ять рівнів інтерпретації результатів, що відрізняються ступенем вираженостю фактора. Для полегшення інтерпретації тестові бали представлені в стенах – нормалізованих стандартних балах (на одномірній шкалі ранжирування від 1 до 10).

 

Середні значення (від 4.5 до 6.5 стенів) трактуються як умовна норма вираженості фактора. До цієї області, як правило, потрапляє близько 40% від загального числа респондентів.
 
Крайні значення (низькі і високі) вказують на вираженість або надмірну вираженість рис, властивих відповідному полюсу. До області вираженості низьких (від 2.5 до 4.4 стенiв) і високих (від 6.6 до 8.5 стенiв) значень потрапляє приблизно по 24% респондентів. До області вираженості низьких (від 1 до 2.4 стенів) і високих (від 8.6 до 10 стенів) значень потрапляє приблизно по 6% респондентів.
 
В залежності від набраної кiлькостi балів на екран виводиться та чи інша інтерпретація.
 
Результати тесту можуть бути представлені в наступних формах:
• у вигляді графічного профілю, що відображає значення факторів;
• у вигляді текстових повідомлень-інтерпретацій факторів;
• у вигляді табличних даних, до яких включено сирі бали, стени, а також процентилі (відсоток від вибірки стандартизації);
• у вигляді списку подібних професій (включаючи відповідний приблизний перелік іспитів ЗНО).

“Профорієнтатор-UA” дозволяє отримати збудовану ієрархію 8 мотивів професійної діяльності, а також уявлення про вираженість 4-х особистісних якостей та рівні розвитку за 6 основними факторами розумової діяльності.

 

Показники за окремими шкалами утворюють так званий факторний профіль, який є, по суті, індивідуальним психологічним портретом досліджуваного. Факторний профіль порівнюється з “ідеальними” профілями різних професій, створених експертами на основі професіограм.

 

Результати порівняння представлено у вигляді переліку найбільш близьких за профілем професій з відповідними коефіцієнтами подібності (повний збіг – 1): спочатку до кожного блоку, потім програма формує інтегральний список професій, комплексно оцінюючи результати за всіма тестовими блоками.
 
На основі аналізу факторного профілю у звіті видається кругова діаграма, що містить рекомендовані досліджуваному профільні класи (профілі навчання).
 
Також програма видає графічний профіль і короткі інтерпретації рекомендованих досліджуваному тренінгових програм.

 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ та Психометричні ПАРАМЕТРИ

 

Методика “Профорієнтатор-UA” розроблена в 2012 році і являє собою перекладену українською мовою і апробовану версію методики “Профорієнтатор – 4.3″.

 

Розрахунок норм, що використовуються у даній версії методики, проведено на вибірці понад 600 досліджуваних.
 
Надійність-узгодженість (коефіцієнт Альфа Кронбаха) шкал методики за останніми даними психометричного аналізу становить:
• Методика “ПРОФОРІЄНТАТОР-UA (ua)”
• Методика “ПРОФОРІЄНТАТОР-UA (ru)”
 
Розробники обох версій методики “Профорієнтатор – UA” :  В.В. Алтухов, О.Л. Кувшинова, Т.Н. Ленг.
 
Розробники первісної методики “Профорієнтатор” : А.Г.Шмельов, Е.І.Рихлевська, О.Н.Кононов.
 
Психометричний аналіз і модифікація методики, починаючи з версії “Профорієнтатор – 3″ і вище:  О.Н.Іванова.
 
У складанні ідеальних профілів професій брали участь психологи-профконсультанти Центру Тестування та Розвитку “Гуманітарні Технології”: Е.О.Лук’янова, О.Н.Іванова, С.К.Балаян, А.А.Мухіна, Е.Ю.Обухова.

 

Демонстрація проводиться за запитом в узгоджений час в офісі клієнта або в демонстраційному залі за адресами офіційних представництв.

 

Москва: http://www.proforientator.ru
 
Київ: http://www.proforientator.com.ua